Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK objavila ugotovitve nadzora nad premoženjskim stanjem Ivana Janeza Janše

Ljubljana, 26. junija 2015 –Komisija za preprečevanje korupcije je danes sprejela Zaključne ugotovitve o posameznem primeru nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca Ivana Janeza Janše.

Postopek je komisija z vidika svojih pristojnosti v omenjeni zadevi izvedla tako, da je delovala v skladu z določili ZIntPK in ob upoštevanju sodbe Vrhovnega sodišča RS z dne 18. 2. 2015 glede Zaključnega poročila o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank.

Osnutek ugotovitev je bil zavezancu v izjasnitev poslan 26. maja 2015. Ker komisija izjasnitve zavezanca ni prejela, je postopek 26. junija 2015 zaključila. Ugotovitve je danes na seji sprejel senat soglasno (namestnica je napovedala pritrdilno ločeno mnenje).

Ugotovitve so objavljene na povezavi: https://arhiv.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/zakljucne-ugotovitve/06/2015/zakljucne-ugotovitve-o-posameznem-primeru-nadzora-nad-premozenjskim-stanjem-zavezanca-ivana-janeza-janse

KPK objavila ugotovitve nadzora nad premoženjskim stanjem Ivana Janeza Janše
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar