Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Objavljeno letno poročilo KPK za leto 2014

Ljubljana, 28. maja 2015 – Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2014 je v celoti dostopno na spletni strani.

Po tem, ko je senat Komisije za preprečevanje korupcije včeraj letno poročilo komisije predal predsedniku Državnega zbora RS dr. Milanu Brglezu in danes še predsedniku republike, gospodu Borutu Pahorju, ga v celoti objavljamo tudi na spletni strani komisije.

Dokument obsega poročilo o delu komisije v lanskem letu. Soglasno je bil potrjeno na seji senata komisije dne 20. maja 2015, komisija pa mora letno poročilo skladno z 19. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) do konca maja posredovati Državnemu zboru RS.

V letnem poročilu za leto 2014 je senat komisije objavil sprejeto vizijo s strateškimi usmeritvami in z desetimi ključnimi cilji. V dokumentu je tudi pojasnjeno, da je bil novi senat komisije zaradi ponavljajočih se postopkov imenovanj operativen šele sredi junija lani in da je bila posledično prekinjena tudi kontinuiteta odločanja. »V letu 2014 se je trend rasti pripada novih prijav suma korupcije in drugih kršitev po ZIntPK ustavil, kar je bilo za pričakovati. Kljub omenjenemu je komisija sprejela 935 zaključnih dokumentov v zadevah suma korupcije, leta 2013 pa denimo 1.004,« kažejo statistični podatki. V letnem poročilu pa je med drugim zapisano še: »Novo vodstvo je ob obstoječih že vzpostavljenih mehanizmih nadzora ter odkrivanja in preiskovanja korupcije odločilo, da boj proti korupciji sistemsko nadgradi z okrepljenim delom na področju preventive. Komisija je tako ob 10. obletnici lani prvič izvedla sklop preventivnih dogodkov pod skupnim imenom Teden boja proti korupciji.«

Objavljeno letno poročilo KPK za leto 2014
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar