Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Senat KPK predsedniku državnega zbora predal letno poročilo za leto 2014

Ljubljana, 27. maja 2015 – Senat Komisije za preprečevanje korupcije je danes predsedniku Državnega zbora RS Milanu Brglezu predal letno poročilo komisije za leto 2014.

To je bilo soglasno potrjeno na seji senata komisije dne 20. maja 2015, komisija pa mora letno poročilo skladno z 19. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) do konca maja posredovati Državnemu zboru RS. Dokument obsega poročilo o delu komisije v lanskem letu. Senat komisije je letno poročilo prvič predal v elektronski verziji na USB-ključu.

Ob današnji izročitvi letnega poročila so člani senata komisije Boris Štefanec, Igor Lamberger in Alma Sedlar s predsednikom državnega zbora opravili tudi pogovor o stanju na področju korupcije, ugotovitvah komisije in vlogi obeh omenjenih institucij pri tem.

V letnem poročilu za leto 2014 je senat komisije objavil tudi sprejeto vizijo in strateške usmeritve za svoj mandat skupaj z desetimi ključnimi cilji. »Stremimo k družbi z nič korupcije in k državi integritete, transparentnosti, pravičnosti, enakih možnosti za vse ter družbene blaginje. V odločnem boju proti korupciji dajemo poseben poudarek predvsem okrepljeni moči preventive,« je zapisano v sprejeti viziji.

Letno poročilo bo na spletni strani komisije objavljeno jutri, potem ko bodo člani senata poročilo predali tudi predsedniku republike Borutu Pahorju.

Senat KPK predsedniku državnega zbora predal letno poročilo za leto 2014
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar