Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pri upravnih enotah na prvem mestu tveganja, ki so povezana z izdajo odločb, sklepov, dovoljenj

Statistična analiza tveganj zavezancev za načrte integritete iz spletnega registra  

Ljubljana, 21. april 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije je do konca marca 2015 obdelala del podatkov iz lani vzpostavljenega elektronskega registra tveganj. Med devetimi skupinami zavezancev (upravne enote, občine, sodišča, tožilstva, zdravstveni domovi, bolnišnice, ministrstva z organi v sestavi ter osnovne in srednje šole) je kot tveganje največkrat izpostavljeno nedovoljeno sprejemanje daril, sledijo javna naročila. Zanimivo, pa so upravne enote na prvem mestu izpostavile tveganja, povezana z izdajo odločb, sklepov, dovoljenj.

Upravne enote so za razliko od ostalih skupin zavezancev, ki so izpostavljale zlasti »tipska« korupcijska tveganja, kot najbolj pereče prepoznale zanje specifično tveganje, ki se nanaša na izdajo odločb, sklepov, dovoljenj ipd.. Med ukrepi za omejitev tega tveganja upravne enote izpostavljajo uvedbo več internih pregledov postopkov in denimo sistem “pravične” razdelitve vlog glede na delovno mesto, ki ga zaseda uradnik.

Analizirana tveganja za devet skupin zavezancev

Do konca marca 2015 je komisija uspela statistično obdelati podatke o tveganjih za devet skupin zavezancev: upravne enote, občine, sodišča, tožilstva, zdravstveni domovi, bolnišnice, ministrstva z organi v sestavi ter osnovne in srednje šole. V spodnji tabeli za vsako od teh skupin objavljamo tri najpogosteje zaznana tveganja in nekatera specifična tveganja, ki so jih zavezanci v posamezni skupini posebej izpostavili.

Kot tveganje je glede na spodnje podatke največkrat izpostavljeno nedovoljeno sprejemanje daril, ki se prav pri vseh skupinah subjektov znajde med tremi najpogosteje identificiranimi tveganji. Sledijo javna naročila. Bolj podrobno so tveganja predstavljena v spodnji tabeli s klikom na skupino zavezancev, pa so na voljo vsi podatki za določeno skupino zavezancev, tudi predlagani ukrepi za obvladovanje posameznih skupin tveganj.

Statistična analiza v spodnji tabeli je pomembna vsaj iz treh razlogov. Prvič, gre za stanje, ki so ga zaznali zavezanci sami, drugič, predstavlja sliko celotne skupine zavezancev, in tretjič, gre za primerjavo, »benchmark«, ki lahko predstavlja osnovo za učinkovito identifikacijo tveganj in oblikovanje ukrepov za njihovo obvladovanje.

Skupina subjektov Najpogostejša tveganja Specifična tveganja
Ministrstva in organi v sestavi Nedovoljeno sprejemanje daril Javna naročila Lobiranje in nedovoljeni vplivi Opustitev dolžnega ravnanja pri opravljanju oziroma vodenju postopkov
Upravne enote Tveganja, povezana z izdajo odločb, sklepov, dovoljenj Nedovoljeno sprejemanje daril Neupoštevanje nasprotja interesov Tveganja, povezana z izdajo odločb, sklepov,             dovoljenj
Občine Javna naročila Nedovoljeno sprejemanje daril Nezakonito lobiranje in nedovoljeni vplivi Spremembe namembnosti zemljišč Neurejeno premoženje občine
Sodišča Neupoštevanje omejitev poslovanja Nedovoljeno sprejemanje daril Javna naročila Zastaranje sodnih postopkov Sodni zaostanki
Tožilstva Nedovoljeno sprejemanje daril Neupoštevanje nasprotja interesov Zaščita prijaviteljev Poslovanje z dokumentarnim gradivom v zvezi s pregoni
Bolnišnice Javna naročila Nedovoljeno sprejemanje daril Zaščita prijaviteljev Čakalne dobe Predpisovanje in poraba zdravil
Zdravstveni domovi Javna naročila Nedovoljeno
sprejemanje daril
Neupoštevanje nasprotja interesov Čakalne dobe Uporaba medicinske opreme
Osnovne šole Nedovoljeno sprejemanje daril Javna naročila Neupoštevanje nasprotja interesov Neustrezno ocenjevanje, tudi zaradi daril, uslug ali groženj
Srednje šole Nedovoljeno sprejemanje daril Neupoštevanje nasprotja interesov Javna naročila Neustrezno ocenjevanje, tudi zaradi daril, uslug ali groženj

(s klikom na posamezno skupino subjektov se odpre datoteka s celotno analizo.)

O načrtu integritete in registru tveganj

V letu 2014 je komisija vzpostavila elektronski register tveganj za institucije, ki so skladno z zakonom dolžne vzpostaviti in izvajati načrt integritete kot sistem upravljanja s korupcijskimi tveganji in tveganji kršitve integritete. Junija 2014 so se tako zavezanci prvič lahko vključili v elektronski register tveganj in od takrat jim je ta on-line register skupaj z video vodičem vseskozi na voljo. Komisija je vnešene podatke iz registrov tveganj lani prvič obdelala, v nadaljnjih aktivnostih pa se in se bo v sodelovanju z zavezanci še bolj usmerila v izboljšanje kakovosti v register vnesenih podatkov.

Pri upravnih enotah na prvem mestu tveganja, ki so povezana z izdajo odločb, sklepov, dovoljenj
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar