Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv na poročilo Računskega sodišča v zadevi DUTB

Ljubljana, 4. marca 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja izdajo poročila Računskega sodišča v primeru DUTB. Ugotovitve Računskega sodišča potrjujejo, da so se tveganja v DUTB, na katera je v dokumentu »Ocena korupcijskih tveganj pri uveljavitvi ZUKSB – ugotovitve in priporočila« (že dne 20. 8. 2013 in kasneje v končnem poročilu z dne 6. novembra 2014) opozarjala komisija, v veliki meri uresničila.

Komisija je 6. novembra 2014 končno poročilo in oceno stanja DUTB posredovala predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministru za finance ter DUTB, jasno pa je tudi povedala, da od Ministrstva za finance in Vlade RS pričakuje ustrezno ukrepanje. Prejela je odzive vseh treh, jih preučila ter zahtevala dodatne sestanke in pojasnila.

Komisija je tako v vmesnem kot končnem poročilu izpostavila ključne ugotovitve uresničevanja korupcijskih tveganj v sistemu delovanja DUTB na naslednjih področjih:
• zunanji izvajalci,
• kadrovanje in prejemki zaposlenih,
• interni akti, pravilniki in postopki odločanja,
• korporativno upravljanje.

Celotno poročilo v primeru DUTB ni javno objavljeno, ker vsebuje nekatere zakonsko varovane podatke.

 

Odziv na poročilo Računskega sodišča v zadevi DUTB
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar