Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistemsko načelno mnenje glede ugotovljenih tveganj na področju šolstva

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje sistemsko načelno mnenje:

  • na ministrstvu, pristojnem za šolstvo, in v zavodih s področja šolstva je v preteklosti obstajala očitna sistemska napaka v obliki pomanjkljivih oziroma neizvedenih nadzorov nad izvajanimi projekti oziroma nad porabo javnih sredstev, ki je izrazito povečala tveganja za korupcijo, kot jo opredeljuje prva točka 4. odstavka ZIntPK;

in priporočilo:

  • ministrstvo, pristojno za šolstvo, naj vzpostavi celovit, natančen in sistematičen nadzor nad javnimi zavodi pod njegovim okriljem, pri čemer naj zagotovi, da bodo na mesta, na katerih se odloča o porabi javnih sredstev, in mesta, ki to porabo nadzirajo, imenovani posamezniki, ki jih odlikuje visoka stopnja integritete in ki izkazujejo visoko mero etičnosti v dosedanjem ravnanju.
Sistemsko načelno mnenje glede ugotovljenih tveganj na področju šolstva
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar