Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK na konferenci o korupciji in transparentnosti pri kadrovanju

Komisija za preprečevanje korupcije je skupaj z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani soorganizirala mednarodno konferenco na temo (ne)transparentnih in (ne)koruptivnih praks kadrovanja z vidika spola. Konferenca je del projekta Vključi.vse.

Uravnotežena zastopanost žensk in moških v procesih odločanja je načelo vključujoče družbe in eden od predpogojev za dejansko enakost spolov. Promocija uravnotežene zastopanosti spolov na vseh nivojih ter vseh področjih je cilj in zaveza, vzpostavljena tako na EU kot na nacionalni ravni.

V Sloveniji je splošna zaveza za uravnoteženo zastopanost spolov zapisana v Zakonu o enakih možnostih žensk in moških, bila je tudi ena prednostnih nalog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005-2013. Več kakor 60 odstotkov oseb z diplomo terciarne stopnje je v Sloveniji žensk; ženske pri nas predstavljajo skoraj polovico delovne sile ter večinoma delajo s polnim delovnim časom. Upoštevaje izobrazbo, ženske vstopajo na trg dela bolje usposobljene kakor moški, vendar pa jih je bistveno manj na najvišjih mestih gospodarskega odločanja. Spolni stereotipi so eden najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov, običajno vplivajo na izbiro smeri izobraževanja ter na karierne poti in možnosti žensk in moških. Na konferenci so razpravljavci govorili o tem, ali so postopki in načini kadrovanja lahko ovira za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na menedžerskih položajih, kakšne so slovenske kadrovske prakse, kako je v drugih državah ter ali sta korupcija in spol sploh povezana.

Na konferenci so bili predstavljeni rezultati raziskav o vplivu kadrovanja v nadzorne svete na produktivnost podjetij, o razlikah med kariernimi potmi slovenskih menedžerk in menedžerjev, o transparentnosti pri kadrovanju kot možni oviri za enakost spolov. Udeleženci so lahko slišali tudi pogled menedžmenta na to, ali je transparentnost naložba ali ovira za poslovanje, kakšne so spolne dimenzije korupcije v mednarodni perspektivi, kakšne so učinkovite politike za naslavljanje tega problema.


Podpis pod foto: Svetovalec Komisije za preprečevanje korupcije Boris Gramc je predstavil rezultate analize korupcijskih tveganj in klientelizma pri zaposlovanju v javnem sektorju v obdobju menjave vlad. 

Konferenca je pritegnila predvsem kadrovske menedžerje in menedžerke, zaposlene v kadrovskih službah, skrbnice in skrbnike za integriteto, svetovalke in svetovalce za varovanje dostojanstva, koordinatorice in koordinatorje za enakost spolov, raziskovalke in raziskovalce.

KPK na konferenci o korupciji in transparentnosti pri kadrovanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar