Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Nov način objave podatkov o lobističnih stikih

Ljubljana, 11. november 2014 – Na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije je na spodnji povezavi dostopen nov način objavljanja podatkov o lobističnih stikih, pridobljenih na podlagi prejetih zapisov lobističnih stikov lobirancev, in sicer od 1. 8. 2014 dalje.

Po novem so na spletu objavljeni v obliki tabele naslednji podatki: zaporedna številka (ta se nadaljuje od 31. 7. 2014 dalje); funkcija/položaj lobiranca; naziv politične stranke/institucije; datum stika; status lobista; interesna organizacija; namen in cilj lobiranja, vključno s podrobnejšimi podatki.

Objavljeni so podatki iz prejetih zapisov o lobističnih stiki, ki imajo vse elemente lobiranja po določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne pa tudi podatki o zapisih, ki teh elementov nimajo. Pojasnjujemo, da število lobističnih stikov ni nujno enako številu prejetih zapisov lobističnih stikov, saj lahko en prejeti zapis zajema podatke več lobističnih stikov.

Naloga in cilj komisije je zagotoviti učinkovit nadzor nad lobiranjem in preprečiti netransparentno delovanje v javnih zadevah. Komisija se odločno zavzema, da morajo biti vplivi interesnih organizacij na politične odločitve pregledni, javni in odkriti, s čimer se lobirance zavaruje pred morebitnimi sumljivimi pritiski, vsiljevanji, nadlegovanji in tudi morebitnimi poskusi podkupovanja, hkrati pa se interesnim organizacijam omogoči objektivno in zakonito posredovanje njihovih interesov političnim odločevalcem. Lobirane osebe morajo o stikih z lobisti sestaviti zapis in ga posredovati komisiji v roku treh dni od stika z lobistom.

Nov način objave podatkov o lobističnih stikih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar