Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Videm

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Župan občine Videm in štirje člani Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, med katerimi je bila tudi direktorica občinske uprave, so sebi in svojim družinskim članom nakazovali visoko nadpovprečna sredstva iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Pri tem so sredstva družinskim članom nakazovali tudi z zlorabo osebnih podatkov.

Njihova ravnanja kažejo na sum korupcije, kot jo določa prva točka 4. člena ZIntPK.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Videm
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar