Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK ponovno s sklepčnim senatom

Od ponedeljka, 16. junija 2014, ko sta svoji funkciji nastopila oba namestnika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), Alma Sedlar in dr. Igor Lamberger, senat KPK deluje v polni sestavi.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je konec maja za namestnika komisije imenoval Almo Sedlar in dr. Igorja Lambergerja. Oba sta funkciji nastopila v ponedeljek,16. junija 2014. S tem je senat komisije postal sklepčen in tudi že začel z delom. Komisija ima s ponovno sklepčnim senatom možnost udejaniti vsa svoja pooblastila. Igor Lamberger na Komisiji za preprečevanje korupcije kot prvi namestnik pokriva področje preiskav, Alma Sedlar pa področje preventive.

Dodajmo, da je senat komisije kolegijski organ, sestavljen praviloma iz predsednika in dveh namestnikov, ki na sejah odloča o izdaji mnenj, stališč, pojasnil, ugotovitev, priporočil, opozoril in drugih odločitev iz pristojnosti komisije po zakonu in poslovniku.

Življenjepisa obeh namestnikov najdete na tej povezavi.

KPK ponovno s sklepčnim senatom
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar