Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prikaz dejstev – nakup cenovno ugodnih letalskih vozovnic Adria Airways

V luči netočnosti, špekulacij in neresnic, objavljenih v medijih v zadnjih dneh na temo komisijine obravnave zadeve cenovno ugodnih letalskih vozovnic Adrie Airways, ter hkrati objave nepopolnih odgovorov, ki jih je komisija poslala tem medijem, spodaj objavljamo odgovor komisije na zadnji najbolj izpostavljeni temi.

Glede pridobivanja dokumentacije Dnevnika:

Komisija je želela pridobiti dokumentacijo od Dnevnika zato, da bi preverila, ali obstajajo dodatna relevantna dejstva za celotno zadevo nakupa cenejših vozovnic Adria Airways, katere del predstavljajo tudi ugotovitve o Gregorju Virantu. V tem delu je komisija nameravala preveriti navedbe v članku o obstoju več vozovnic v letih 2008-2011, ki naj jih komisija ne bi obravnavala v svojem postopku (Dnevnik, 17.3. str. 1). Ker iz članka ni razvidno, koliko in katere vozovnice v dokumentaciji Dnevnika so iz leta 2008, ko je bil Gregor Virant minister in ki je relevantno obdobje za komisijo, se je komisija odločila za pregled dokumentacije, ki jo poseduje Dnevnik, in primerjavo z dokumentacijo, ki jo je pridobila komisija v svojem postopku tudi s tega vidika.

Komisija je časopisno hišo Dnevnik zaprosila za dokumentacijo, ki je bila podlaga za članek na temo nakupa letalskih vozovnic Adrie Airways, objavljen 17. 3. 2014 do sedaj že dvakrat. Prvi poziv je poslala na Dnevnik na dan objave članka 17. 3. 2014 po elektronski pošti. Ker odgovora oziroma zahtevane dokumentacije ni prejela, je komisija 25. 3. 2014 dokumentacijo zahtevala ponovno, tokrat naslovljeno osebno na zakonitega zastopnika Dnevnika. Komisija do danes povratnice še ni prejela, prav tako od Dnevnika tudi še ni prejela zahtevane dokumentacije. Šele po prejemu slednje bo komisija lahko odločala o morebitnem nadaljevanju postopka v tej zadevi.

Glede dejstva, da je bil g. Virant občinski svetnik:

Komisija je vsekakor bila seznanjena z dejstvom, da je bil g. Virant tudi občinski svetnik, to je razvidno tudi iz zvočnega zapisa razgovora z g. Virantom, kjer to dejstvo omenja tudi takratni predsednik KPK g. Klemenčič (2. minuta razgovora).

Podlaga za odločitev senata, da funkcije občinskega svetnika ne vključi v zaključne ugotovitve komisije, je bila dejstvo, da občinski svetnik v zvezi opravljanjem funkcije nima možnosti vpliva na državno podjetje, in pa ugotovitev komisije, da uveljavljenega sistema podeljevanja vozovnic s popustom v Adrii Airways ni mogoče šteti kot darilo posamezniku v zvezi z opravljanjem njegove funkcije (zaključne ugotovitve KPK, odstavek 47).

Prikaz dejstev – nakup cenovno ugodnih letalskih vozovnic Adria Airways
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar