Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na izjave Zorana Jankovića

Upravno sodišče je 11. februarja odločilo o tožbi glede vpogleda v spis v povezavi z uporabo zakona o splošnem upravnem postopku in zakona o dostopu do informacij javnega značaja, odpravilo sklep komisije in ji zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Zadeva ni povezana z vsebino ali vodenjem postopka o nadzoru premoženjskega stanja oziroma lanskoletnega poročila na to temo, zato je spraševanje Zorana Jankovića o ostalih postopkih komisije privlečeno za lase.

Še posebej, ker so sodišča doslej v vseh postopkih zavrnila vrsto njegovih pritožb zoper različne odločitve klomisije. Naj spomnimo, da je KPK zoper Zorana Jankovića vodila in zaključila več prekrškovnih postopkov zaradi kršitve ZIntPK – od protikorucpijske klavzule, nasprotja interesov do premoženjskega stanja. V več primerih je KPK Zoranu Jankoviću izrekla tudi globe in te so bile po pritožbah Zorana Jankovića in njegovih pooblaščencev neuspešne, odločitve KPK pa pravnomočno potrjene.

Glede nadzora nad premoženjskim stanjem naj spomnimo, da so doslej sodišča potrdila zakonitost postopkov komisije, čakamo pa še na odločitev vrhovnega sodišča. Prav tako se je Zoran Janković pritožil na odločitev komisije na Informacijsko pooblaščenko, ki pa je odločitev KPK potrdila. Opozoriti velja še, da je Zoran Janković za te – in druge – (zasebne) postopke pooblastil odvetniško družbo, ki obenem posluje z Mestno občino Ljubljana, s čemer ne spoštuje tudi Sistemskega načelnega mnenja iz leta 2012 (https://arhiv.kpk-rs.si/upload/datoteke/06269-2-2012-1%20%20%20005.pdf)

In na koncu naj spomnimo, da je komisija med postopkom nadzora premoženjskega stanja Zorana Jankovića ugotovila, da je del finančnih prilivov v obdobju štirih mesecev leta 2011 prispel na osebni bančni račun Zorana Jankovića iz naslova verižnih transakcij, ki imajo svoj začetek v podjetju, Grep d.o.o., ki je takrat poslovalo z Mestno občino Ljubljana.

Odziv KPK na izjave Zorana Jankovića
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar