Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Implementacija konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev

Po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije so ugotovitve poročila Transparency International (TI) o implementaciji OECD Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju – tako globalne kot konkretne glede Slovenije – pričakovane in večinoma odraz realnega stanja, ki ga komisija zaznava tako v Sloveniji kot pri svojem sodelovanju v delovni skupini OECD zoper podkupovanje tujih javnih uslužbencev, stanje pa se od lanskega leta ni bistveno spremenilo. 

Dejstvo je, da je pripravljenost in učinkovitost razvitih držav za pregon lastnih korporacij, ki s podkupninami pridobivajo posle v drugih, predvsem državah v razvoju in tranzicijskih državah, z redkimi izjemami še vedno na relativno nizki ravni. Čeprav Slovenija ni država z velikimi investicijami v drugih državah – obseg poslovanja slovenskih podjetij v tujini je znatno manjši kot pri večjih državah, zato je tudi možnosti za podkupovanje tujih javnih uslužbencev v mednarodnih transakcijah manj (posledično je manj tudi možnih kazenskih postopkov) – pa je relativno gledano dokaj velika njena prisotnost na korupcijsko izrazito izpostavljenih trgih – jugovzhodne in vzhodne Evrope; slovenska podjetja, ki na njih poslujejo, pa redko vzpostavijo tudi učinkovit sistem obvladovanja teh tveganj in se prevečkrat prilagodijo “lokalnim običajem, kar je praksa, ki jo zaznavamo že več let.
Od zadnjega poročila TI je prišlo do spremembe pri umestitvi državnega tožilstva, ki je bilo vrnjeno v pristojnost Ministrstva za pravosodje. Komisija in nekatere mednarodne organizacije so namreč kritizirale lansko “prestavitev” tožilstva pod Ministrstvo za notranje zadeve.
Komisija ocenjuje, da učinkovitost organov nadzora in pregona napreduje, četudi počasi. Po drugi strani pa se opazno zmanjšuje nivo politične in pravne kulture ter zaupanje ljudi v institucije pravne države in integriteto nosilcev javnih funkcij. Dokler ne bosta oba trenda pozitivna, o resnem izboljšanju ne moremo govoriti.
Implementacija konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar