Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića glede Zaključnega poročila KPK

Komisija za preprečevanje korupcije je danes, 8. 3. 2013, prejela sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića in potrdilo sklep Upravnega sodišča, ki je pred tem zavrnilo predlog Zorana Jankovića o izdaji začasne odredbe v zvezi z Zaključnim poročilom o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank.

Tako kot Upravno sodišče, je tudi Vrhovno sodišče ocenilo, da v konkretnem primeru niso podani ne postopkovni, ne vsebinski pogoji za izdajo začasne odredbe, saj tožnik ni izkazal ne zadostne verjetnosti, da je komisija posegla v njegove človekove pravice, ne nepopravljive škode na osebnih pravicah. Pri tem je Vrhovno sodišče med drugim tudi zapisalo, da »opravljanje funkcije predsednika politične stranke in funkcije župana nista tožnikovi pravici (tudi ne pravici kogarkoli drugega), saj je zasedba teh funkcij vezana na kandidacijske postopke, urejene z zakoni in na izid volitev«.

Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića glede Zaključnega poročila KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar