Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na očitke predstavnikov Zbora za republiko na kršitve zakona

Komisija za preprečevanje korupcije zavrača očitke o tem, da je v postopku nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev/predsednikov parlamentarnih strank kršila Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) na način, ki ji ga očitajo predstavniki Zbora za republiko. Komisija po zakonu vodi različne postopke (sum korupcije, sum nasprotja interesov, nadzor lobiranja, nadzor nad premoženjskim stanjem …) in zakon glede na naravo posameznih postopkov te ureja različno.

Zbor za republiko je podal resen očitek, da je komisija kršila 13. člen ZIntPK, ki pa se, kot je vsakomur razvidno iz zakonskega teksta, sploh ne uporablja in ne nanaša na nadzorne postopke pri premoženjskem stanju.

Ta člen je sicer bil spremenjen leta 2011, očitno pa je iz izjav predstavnikov Zbora za republiko tudi razvidno, da so ti pri kritiki komisije uporabili zakon, ki že več kot eno leto ne velja. Ker so se v nekaterih medijih (Siol.net) pojavili citati tega že eno leto spremenjenega zakona, spodaj prilagamo besedilo veljavnega prvega odstavka 13. člena. Celotno besedilo veljavnega zakona je dostopno na spletnih straneh komisije, Državnega zbora RS in Uradnega lista.

13. člen ZIntPK

(načelna mnenja komisije)

(1) Komisija lahko na lastno pobudo, na podlagi prijave pravne ali fizične osebe ali na zahtevo iz drugega odstavka tega člena uvede postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja.

Odziv KPK na očitke predstavnikov Zbora za republiko na kršitve zakona
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar