Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nakupa delnic Večer d.d. in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZlntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Matjaž Kovačič, kot predsednik uprave Nove KBM d.d., in Manja Skernišak, kot članica uprave Nove KBM d.d., sta pri odločitvi za spot nakup delnic elektro podjetij od zasebne gospodarske družbe Kandela d.o.o. ter istočasno terminsko prodajo istih delnic gospodarski družbi Vinag d.d. kršila notranje akte Nove KBM d.d. ter dolžno skrbnost vestnega in poštenega gospodarstvenika. S tem sta omogočila korist v obliki sklenitve posla prodaje delnic in pridobitve kupnine oziroma finančnih sredstev zasebni gospodarski družbi Kandela d.o.o. ter posledično vsem naknadno udeleženim gospodarskim družbam in posameznikom v poslih ter denarnem toku do plačila are pri poskusu podjetja 3 Lan d.o.o., da sklene in izpolni kupoprodajna pogodbo za nakup delnic časopisne hiše Večer d.d.
  • S takšnim ravnanjem sta odgovorni osebi Nove KBM d.d. (banke s prevladujočim vplivom države) uresničili vse znake korupcije, kot jo opredeljuje l. točka 4. člena ZlntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nakupa delnic Večer d.d. in odgovora obravnavanih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar