Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Upravno sodišče zavrnilo tožbo FIHO zoper KPK

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) zoper Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija). Komisija je namreč FIHO zaradi zaznanih korupcijskih tveganj odredila izdelavo načrta integritete, zoper njeno odredbo pa je FIHO vložil tožbo. S sodbo upravnega sodišča se potrjuje zakonitost odredbe komisije, FIHO pa bo zdaj moral – v skladu z odredbo – izvesti vse potrebne aktivnosti za izdelavo načrta integritete in pri tem sodelovati s komisijo. FIHO sicer letno razpolaga z okoli 20 milijoni evrov javnega denarja.

Komisija je septembra 2011 sprejela sklep, s katerim je FIHO odredila izdelavo načrta integritete, saj je v svojih postopkih zaznala, da korupcijska tveganja v tej pravni osebi javnega prava niso ustrezno obvladana. FIHO odredbi za izdelavo načrta integritete sprva ni nasprotoval. Zdaj že pokojni direktor FIHO je kot odgovorna oseba in zakoniti zastopnik FIHO odredbo o izdelavi načrta integritete sprejel z razumevanjem in jo praktično uresničil. Po njegovem odhodu pa je v. d. direktorice FIHO zoper komisijo vložila tožbo na upravno sodišče.

Upravno sodišče je dne 24. 4. 2012 tožbo zavrnilo z obrazložitvijo, da je tožba FIHO neutemeljena in da je “izpodbijana odredba pravilna in zakonita”. Poleg tega je sodišče v obrazložitvi zapisalo, da že ugotovitve komisije, ki se nanašajo na značaj FIHO – ta upravlja z velikimi finančnimi sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo – zadostujejo za zaključek, da pri FIHO obstajajo tveganja, ki so razlog za izdajo odredbe o izdelavi načrta integritete.

Medtem je v državnem zboru prišlo do imenovanja novih članov Sveta FIHO. Komisija je v zvezi s tem preverjala sum kršitev dolžnega ravnanja, storjenih pri predlaganju kandidatov za imenovanje članov sveta, in ugotovila, da je bila za člana sveta imenovana tudi oseba, ki je bila v času imenovanja zastopnik v organizaciji, ki lahko od FIHO prejema sredstva. Zato je komisija Državnemu pravobranilstvu predlagala, da kot zastopnik javnega interesa vloži tožbo zoper sklep o imenovanju članov Sveta FIHO. Državno pravobranilstvo je predlogu komisije sledilo in 23. 4. 2012 vložilo tožbo na upravno sodišče.

Komisija nadaljuje s preverjanjem v tej zadevi, saj so podani razlogi za sum, da so bile podobne kršitve storjene tudi pri drugih kandidatih za člane Sveta FIHO. Obenem je komisija v isti zadevi Inšpektorat RS za notranje zadeve pri Ministrstvu za notranje zadeve obvestila, da pri eni od organizacij civilne družbe, katere kandidat je bil imenovan v Svet FIHO, uvede inšpekcijski postopek zaradi suma kršitev določb Zakona o društvih, in sicer v delu, ki ureja dolžno ravnanje pri spremembi temeljnih aktov.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Upravno sodišče zavrnilo tožbo FIHO zoper KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar