Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija sprejela tri sistemska pojasnila

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 12. aprila 2012 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela tri sistemska pojasnila:

– Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja,
– Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK in
– Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja po ZIntPK.

Komisija sprejela tri sistemska pojasnila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar