Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Nov poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na seji dne 21. marca 2012 sprejel nov poslovnik, ki ureja organizacijo in poslovanje Komisije za preprečevanje korupcije.

Poslovnik podrobneje določa postopke, s katerimi komisija uresničuje svoje zakonske naloge na področjih preprečevanja in omejevanja korupcije, nasprotja interesov, krepitve integritete in transparentnosti javnega sektorja ter pravne države. Veljati je začel 31. marca 2012.

Nov poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar