Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK v tem letu sistematično nad kršitve omejitev poslovanja

Komisija za preprečevanje korupcije bo v prihodnjih mesecih okrepila nadzor nad kršitvami zakonskih omejitev poslovanja med organi, pri katerih delujejo funkcionarji na državni in lokalni ravni, ter subjekti, s katerimi so ti funkcionarji poslovno ali sorodstveno povezani. Omejitve poslovanja so sicer urejene v 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Omejitve poslovanja (v različnih oblikah) v Sloveniji veljajo že sedem let. Zakonodaja v tem delu doslej ni bila učinkovito implementirana (nadzor je temeljil zgolj na prijavah, ni bilo proaktivnega pristopa in tudi ne informatizacije, zato je bilo v preteklih letih zaznanih zgolj nekaj kršitev).

Pri tem Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da so pravni posli, sklenjeni v nasprotju z zakonskimi omejitvami, nični. Za odgovorne osebe subjektov javnega sektorja, ki ne spoštujejo določb o omejitvah poslovanja, je predpisana globa, v določenih primerih pa lahko gre tudi za kaznivo dejanje. Uvedba Supervizorja je omogočila bistveno večji nadzor nad spoštovanjem zakona. S sistematičnim in proaktivnim nadzorom na tem področju je komisija začela konec preteklega leta.

Doslej so bile sumljive transakcije zaznane samo na lokalni ravni. V že zaključenih nadzornih postopkih so potrjene kršitve zakona pri 61 pravnih poslih (posli so različni, vse od manjših zneskov, povezanih z gostinskimi storitvami, do gradbenih poslov in obrtniških storitev). Za omenjene pravne posle je komisija vsakič podala poziv za uveljavljanje ničnosti in uvedla ustrezne prekrškovne postopke. Ko bodo ti zaključeni, bo komisija objavila seznam zaključenih primerov v okviru svojega projekta Transparentnost. Komisija v tem trenutku nadaljuje z nadzorom nad 86 občinami, v katerih so bile zaznane sumljive transakcije (skupno je pod nadzorom več sto sumljivih pravnih poslov).

Pomembno je poudariti, da smo z letošnjim letom zasnovali in bomo implementirali sistem (nadgradnja Supervizorja v povezavi z elektronsko prijavo subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja), ki omogoča nadzor in identifikacijo sumov kršitev v realnem času.

Tako s preventivnega kot kaznovalnega vidika komisija ocenjuje, da bo še letos implementacija zakonskih določb o omejitvah poslovanja avtomatizirana do te mere, da bo tovrstno nezakonito poslovanje bistveno zmanjšano, na kršitve pa bomo lahko takoj in dosledno reagirali.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KPK v tem letu sistematično nad kršitve omejitev poslovanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar