Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

GRECO z novim vodstvom

V petek, 9. decembra 2011, so na 53. plenarnem zasedanju GRECO v Strasbourgu potekale volitve novega predsednika, podpredsednika in članov urada. Za predsednika je bil izvoljen Hrvat Marin Mrčela, podpredsednik je postal Avstrijec Christian Manquet, izvoljenih pa je bilo tudi pet članov urada: Edmond Dunga (Albanija), Slagjana Taseva (Makedonija), Helena Lišuchová (Češka), Ernst Gnaegi (Švica) in Aslan Yusufov (Ruska federacija).

Sicer je Skupina držav za boj proti korupciji (GRECO – Council of Europe’s Group of States against Corruption) v okviru Sveta Evrope začela delovati leta 1999. Med njenimi 19 ustanovnimi članicami je bila tudi Slovenija, danes pa skupina združuje 49 evropskih držav članic, ki se sestajajo na skupščinskih zasedanjih na sedežu Sveta Evrope v Strasbourgu.

Osnovna naloga skupine je nadzor nad bojem proti korupciji v državah članicah. V ta namen izvaja ocenjevalne postopke o zakonodajah držav, institucionalni ureditvi boja zoper korupcijo in praktičnih dosežkih na tem področju. Do sedaj je GRECO izpeljal že tri ocenjevalne kroge, trenutno pa potekajo priprave na četrti krog ocenjevanja.

GRECO vodijo njegov predsednik, podpredsednik ter člani urada, ki ga poleg predsednika in podpredsednika GRECO sestavlja pet predstavnikov držav članic GRECO. Decembra 2002 je bil za predsednika skupine izvoljen Drago Kos, bivši predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, ki je funkcijo predsednika opravljal do zadnjih volitev.

GRECO z novim vodstvom
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar