Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Natečajna komisija Ustvarjalnega natečaja KPK za osnovne šole izbrala trinajst najboljših izdelkov

V prostorih Komisije za preprečevanje korupcije je 16. novembra 2011 potekal izbor izdelkov učencev osnovnih šol, ki so se prijavile na Ustvarjalni natečaj Komisije za preprečevanje korupcije. Namen natečaja je bil osnovnošolce vzpodbuditi k razmišljanju o vrednotah, kot so pravičnost, poštenost, integriteta in enakopravnost posameznika ter družbe kot celote. Med skupno 49 izdelki šestih osnovnih šol je natečajna komisija izbrala trinajst najbolj izvirnih.

Na natečaj se je prijavilo šest osnovnih šol: OŠ Središče ob Dravi, OŠ Bojana Ilicha Maribor, OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnika, OŠ Belokranjskega odreda Semič ter I. in II. OŠ Žalec, ki so do 15. novembra 2011 komisiji posredovale izdelke, ki so jih njihovi učenci ustvarili v okviru natečaja. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič je imenoval posebno natečajno komisijo v sestavi dr. Miro Cerar, profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Berta Juvan, specialna pedagoginja, Timy Muršak, dijak in predsednik 21. otroškega parlamenta ter Sergeja Oštir, predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije.

Natečajna komisija si je v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije ogledala prejete izdelke in med njimi izbrala 13 izdelkov, ki v največji meri ustrezajo vsebinskim in oblikovnim (likovnim) kriterijem. Pri izbiri je njene člane vodil kriterij pozitivne vrednotne sporočilnosti, kar pomeni, da so še posebej pozitivno ocenili tiste izdelke, ki so presegli zgolj opisno raven sporočilnosti ter z likovno interpretacijo vrednot pravičnost, poštenost, integriteta ter enakopravnost nakazali različne ideje oziroma zamisli o tem, kako zagotoviti te vrednote in jih širiti v družbi ter svetu.

Komisija za preprečevanje korupcije bo sodelujoče osnovne šole o izboru obvestila v roku petih dni.

Natečajna komisija Ustvarjalnega natečaja KPK za osnovne šole izbrala trinajst najboljših izdelkov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar