Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vabilo – Korupcija kot grožnja človekovi pravici do zdravega okolja

»Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja« (Ustava Republike Slovenije, 72. člen). Komisija za preprečevanje korupcije, Varuh človekovih pravic RS in nevladna organizacija Greenpeace v Sloveniji vas vabimo na Okroglo mizo z naslovom »Korupcija kot grožnja človekovi pravici do zdravega okolja«, ki bo v četrtek, 1. decembra 2011, ob 14. uri v dvorani Komisije za preprečevanje korupcije na naslovu Dunajska 58 v Ljubljani.

Živeti v zdravem okolju je ustavna pravica vseh prebivalcev Slovenije. Pravica, ki je vse prevečkrat v interesu »neskončne« gospodarske rasti, nevednosti ali ignorance potisnjena »ob rob«. Včasih do meje, ko ogroža človekovo zdravje in celo življenje. V takšnih trenutkih se problematika izkaže kot izredno kompleksna, z globoko vkopanimi razlogi v našem zakonodajno-izvršnem sistemu.

Kadar so ti razlogi posledica koruptivnih praks tistih, ki bi morali ravnati v javnem interesu, pa ga zaradi pridobitve koristi zanemarijo, je potrebno problematiko reševati sistematično in celovito, z vključitvijo vseh institucij, ki v okviru dodeljenih pristojnosti lahko prispevajo k iskanju boljših rešitev.

Na okrogli mizi vam želimo predstaviti naš pogled na ključne okoljske izzive in možne rešitve, ki lahko doprinesejo k boljši ureditvi tega področja in posledično bolj zdravemu ter človeku prijaznejšemu okolju kot pravici vsakega posameznika.

Zaradi omejenega števila sedežev v dvorani vas vljudno prosimo, da udeležbo na dogodku potrdite na elektronski naslov e-mail, najkasneje do 29. novembra 2011.

Komisija za preprečevanje korupcije
Varuh človekovih pravic RS
Greenpeace v Sloveniji

Vabilo – Korupcija kot grožnja človekovi pravici do zdravega okolja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar