Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poziv za zavrnitev odplačnih storitev v povezavi s pripravo načrtov integritete in ukrepov iz akcijskega načrta

Komisija ugotavlja, da nekateri subjekti zasebnega sektorja ponujajo državnim organom in drugim zavezancem za izdelavo načrtov integritete in izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta za uresničevanje Resolucije o preprečevanju korupcije v RS različne odplačne storitve na tem področju.

Komisija opozarja, da morajo zakonske obveznosti v zvezi z navedenimi dokumenti oziroma ukrepi opravljati zavezanci sami, saj tako zahtevata zakon in narava teh ukrepov. Vsako odstopanje z naročanjem ali sprejemanjem odplačnih storitev bo komisija obravnavala kot kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZIntPK) in nesmotrno rabo javnih finančnih sredstev.

Ne glede na kakovost ponujenih storitev, ki jih morajo kot uradne naloge opravljati državni organi in druge institucije javnega sektorja, ima takšno nenamensko trošenje javnega denarja, še posebej v danih razmerah, vse znake kršitev dolžnega ravnanja, saj drugemu omogočajo neupravičeno korist, kar so, poleg kršitev temeljnih načel in predpisov o upravljanju javnih financ, po ZIntPK zakonski znaki korupcije.

Komisija zavezancem brezplačno zagotavlja vso potrebno pomoč, vključno z izobraževanjem in svetovanjem. Razumemo, da uresničevanje zakonskih določb o načrtih integritete in Resolucije o preprečevanju korupcije v RS z akcijskim načrtom zahteva širok sistemski pristop. Ravno zato si jih prizadevamo reševati skupaj z zavezanci in najemanje odplačne storitve ni potrebno!

Vse institucije javnega sektorja, ki so zavezane k izdelavi načrta integritete ali poročanju v povezavi z ukrepi iz akcijskega načrta, pozivamo, da odplačne ponudbe storitev zunanjih izvajalcev zavrnejo in se za pomoč obrnejo neposredno na komisijo.

Poziv za zavrnitev odplačnih storitev v povezavi s pripravo načrtov integritete in ukrepov iz akcijskega načrta
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar