Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Podpis Sporazuma o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije

Ljubljana – Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič in Sašo Matas, direktor Javne agencije za javno naročanje, sta podpisala Sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije.

Komisija in agencija sta sporazum sklenili ob zavedanju, da je področje javnih naročil eden od tistih procesov, ki že po naravi in splošnem občutku veljajo za še posebej izpostavljene korupcijskim tveganjem. Sledita skupnemu cilju – to je usklajeno in učinkovito preprečevanje in zatiranje korupcije.

Kot sta se v sporazumu zavezala oba organa, bosta zaradi pomembnosti področja javnih naročil skupaj pristopila k oblikovanju strateških kazalcev za oceno tovrstnih tveganj, zlasti pri dejavnikih nejavnih vplivov oziroma nezakonitega lobiranja pri javnem naročanju. Poleg tega bosta v posameznih primerih sodelovala pri izdelavi stališč in priporočil o zadevah skupnega in splošnega pomena, oblikovanju predlogov zakonodajnih rešitev, strategije s področja preprečevanja korupcije ter pri obveščanju javnosti.

V ta namen bosta organizirala razne izobraževalno-osveščevalne aktivnosti, kot so organizacija izobraževanj, izmenjava podatkov o strokovnih mednarodnih in drugih izobraževanjih ter aktivnostih, študijska izmenjava zaposlenih, neposredna strokovna pomoč pri obravnavanju konkretnih zadev v obliki udeležbe pri delu preiskovalnih oziroma delovnih skupin in drugo. Podpisnika sporazuma bosta skupaj proučevala prednosti in slabosti posameznih rešitev pri oblikovanju in uresničevanju načrtov integritete, pri čemer bo komisija agenciji nudila potrebno strokovno podporo.

Podpis Sporazuma o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar