Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 1/2011

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na podlagi 12. in 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, dalje ZIntPK), 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 66/2010) in Zaključnih ugotovitev v zadevi številka 242-16/2011 na seji dne 24. 3. 2011 sprejela

Načelno mnenje številka 1/2011

  • Odgovorna oseba javnega sektorja, ki javna sredstva brez pravne podlage namenja v zavarovanje obveznosti zasebnih subjektov, krši dolžno ravnanje in s tem omogoči korist zasebnemu subjektu, kar ustreza opredelitvi korupcije iz prve točke 4. člena ZIntPK.

in

Priporočilo številka 1/2011

  • Za poslovodne osebe v javnem sektorju zakonodaja ne določa dolžnosti izogibanja nasprotju interesov, zato je za zmanjševanje korupcijskih tveganj primerno, da se v pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo subjekta javnega prava vnesejo določbe o obveznostih poslovodne osebe v primerih, ko se pojavijo okoliščine, ki predstavljajo nasprotje interesov. Komisija priporoča tudi, da se izločitev poslovodnih oseb, v primeru nasprotja interesov, določi kot njihova dolžnost tudi na ravni zakona.
Načelno mnenje številka 1/2011
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar