Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 139

Besedna zveza “lobiranje je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje […] o drugih zadevah […]” kot sestavni del definicije lobiranja po 14. točki 4. člena ZIntPK, zajema vse tiste primere oziroma postopke, ki niso odločanje pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, kot tudi ne odločanje v upravnih in sodnih postopkih o konkretnih zadevah, so pa kot “druge zadeve” oblastnega odločanja urejeni v področnih predpisih. Ker gre za številne in različne oblike “odločanja v drugih zadevah”, ki jih objektivno ni mogoče konkretno navesti in opisati na enem samem mestu, je zakonodajalec za tovrstno odločanje v definiciji lobiranja po 14. točki 4. člena ZIntPK uporabil t.i. nedoločeni pravni pojem “odločanje v drugih zadevah”. Ugotavljanje njegovega pomena je tako vsakokrat odvisno od konkretnega primera in področnega predpisa, ki “odločanje v drugih zadevah” za ta konkretni primer ureja. To pojasnilo ni obvezno razlagalno pravilo in je le pripomoček, ki služi poenotenju prakse pri ugotavljanju, kaj “odločanje o drugih zadevah” v konkretnem primeru pomeni.

Pojasnilo številka 139
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar