Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: marec 2010

Načelno mnenje številka 192

Ravnanje uradne osebe občine, ki v nasprotju s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin, odlokom mestne občine ter odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, opusti nadzor nad upravljanjem s stvarnim premoženjem občine in s tem dopusti sklepanje najemnih pogodb brez potrebnega soglasja župana, in ravnanje direktorja javnega zavoda, ki kot upravljavec z[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar