Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 10

Novinarji, ki s strani posameznikov ali pravnih oseb, o katerih sicer poročajo oziroma bodo poročali, sprejemajo darila, ki presegajo običajno pozornost, kršijo Kodeks novinarjev Slovenije, njihovo ravnanje in ravnanje darovalcev pa ustreza definiciji korupcije iz Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor).

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04), na seji dne 30.12.2004 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 10

  • Novinarji, ki s strani posameznikov ali pravnih oseb, o katerih sicer poročajo oziroma bodo poročali, sprejemajo darila, ki presegajo običajno pozornost, kršijo Kodeks novinarjev Slovenije, njihovo ravnanje in ravnanje darovalcev pa ustreza definiciji korupcije iz Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je bila obveščena, da se v obdobju pred prazniki dogaja, da posamezni subjekti, zlasti pravne osebe, novinarjem, ki poročajo o njihovem delu in njihovih proizvodih in storitvah, posebej pogosto ponujajo in dajejo različne vrste tim. »poslovnih« daril. Ta poslovna darila so običajno darila v obliki propagandnega materiala, rokovnikov in podobno, se pa pojavljajo tudi primeri, ko podjetja novinarjem ponujajo in dajejo tudi tehnične artikle široke potrošnje – telefonske aparate (z ali brez sklenjenega naročniškega razmerja), kalkulatorje, dlančnike… Nekateri novinarji tovrstna darila celo sprejmejo, čeprav takšno ravnanje eksplicitno prepovedujejo kar trije členi Kodeksa novinarjev Slovenije:

15. člen nalaga novinarjem, da se morajo izogibati situacijam, ki bi lahko privedle do dejanskega ali navideznega konflikta interesom, s katerim bi lahko kompromitirali svoje dobro ime oziroma novinarsko skupnost;

16. člen novinarjem prepoveduje sprejemati darila, usluge ali nagrade in na splošno ugodnosti, če bi to lahko zmanjšalo njihovo verodostojnost ali verodostojnost novinarske skupnosti;

18. člen pa novinarjem nalaga, da morajo zavrniti ugodnosti, ki jih ponujajo oglaševalci ali interesne skupine in se upreti poskusom vplivanja na svoje poročanje. Nesporno je, da novinarsko sprejemanje daril (kamor seveda niso vštete običajne, drobne pozornosti v obliki koledarjev, rokovnikov,..) s strani, tako oglaševalcev kot tudi drugih subjektov, o katerih novinarji so ali bodo poročali, povzroča ne samo navidezni, ampak celo dejanski konflikt interesov in škodi njihovemu ugledu ter ugledu novinarske skupnosti kot celote. Gospodarski subjekti se izredno dobro zavedajo moči medijev pri oblikovanju njihove podobe v javnosti in vzpostavitev odnosov z novinarji, ki presegajo nivo običajnih profesionalnih odnosov, jim je lahko tudi v pomoč pri doseganju čim lepše podobe v javnosti.

Še posebej zgoraj opisano velja za primere, ko novinarji sami zahtevajo določena darila oziroma ugodnosti ali celo njihovo zamenjavo, ker niso zadovoljni s prvotno izročenimi. Takšno ravnanje temelji na nedopustni ideji o odvisnosti teh subjektov od konkretnega novinarskega dela posameznih novinarjev in povzroča največjo škodo prav novinarjem samim, saj občutno zmanjšuje njihovo verodostojnost.

Ker je v ravnanju novinarjev, ki sprejemajo darila, ki presegajo nivo običajne pozornosti, nedvomno zaslediti kršitev dolžnega ravnanja, ki ga predpisuje Kodeks novinarjev Slovenije, s katero tako novinarji kot tudi darovalci zasledujejo določeno korist, takšno ravnanje izpolnjuje vse znake korupcije, kot je opredeljena v 2. členu ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 10
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar