Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 6

Pojem “opravljanje poklicne ali druge dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka” je opravljanje stalnih ali občasnih aktivnosti v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) sprejela na seji dne 9.12.2004 naslednje

Načelno mnenje številka 6

  • Pojem “opravljanje poklicne ali druge dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka” je opravljanje stalnih ali občasnih aktivnosti v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo.

Obrazložitev

Vsebino določbe 19.člena ZPKor, ki določa: “Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka”, razumemo kot prepoved stalnega ali občasnega opravljanja gospodarske ali negospodarske dejavnosti za plačilo, pri čemer se za dohodek šteje pozitivno ustvarjena razlika med prihodki in stroški opravljanja dejavnosti.

Namen Zakona o preprečevanju korupcije je tako preprečevati nezdružljivost poklicnega opravljanja funkcije s katerokoli drugo dejavnostjo, razen področij, ki jih opredeljuje 2.odstavek 19.člena ZPKor.

Ker izraz “namen” označuje zavestno usmerjenost posameznika k uresničitvi nekega dejanja ali cilja, je potrebno opredeliti zunanje, manifestativne znake te usmerjenosti. Po mnenju Komisije se namen pridobivanja dohodka kaže v tem, da funkcionar opravlja dejavnost za plačilo. Pri tem ni pomembno, ali funkcionar dejavnost opravlja v eni izmed statusnih oblik gospodarskih subjektov ali pa dejavnost opravlja kot fizična oseba.

Poklicni funkcionar torej na podlagi navedene prepovedi lahko opravlja dejavnost le, če je ne opravlja za plačilo. V zvezi z opravljanjem dejavnosti brez plačila pa lahko prejema prejemke kot povračilo stroškov, vendar ti prejemki v nobenem primeru ne smejo presegati višino dejanskih stroškov, ki morajo biti preverljivi.

S tem je po mnenju Komisije načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 6
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar